Kurser & workshops

I år finns nu äntligen återigen den fantastiska möjligheten att tjuvstarta Korrö Folkmusikfestival med att delta i en av våra flerdagarskurser (tisdag–torsdag).
Vare sig du vill spela, dansa eller sjunga finns här något för alla som vill fördjupa sina kunskaper inom folkmusiken. Korröfestivalen och Studieförbundet Bilda hälsar dig hjärtligt välkommen!

Mer information av teknisk karaktär hittar du här.

Workshops

Prova på

Kurser på Korröfestivalen

Dagläger för barn och unga

Korrölägret