Kontakt

Vi som jobbar med Korröfestivalen

Föreningen Korröfestivalens styrelse

Magnus Lundberg (ordf)

Carolin Hedman (sekr)

Lennart Smedenmark (kassör)

Pia Söderling

Åsa Abrahamsson

E-post till föreningen

Kontaktpersoner

Carolin Hedman

Föreningen Korröfestivalen

Anders Smedenmark

Producent Korrö folkmusikfestival

Ulrika Gunnarsson

Producent Korrö folkmusikfestival

Magnus Gustafsson

Senior Rådgivare

Magnus Karlsson

Kommunikatör