Wallin & Wallin

Karin Wallin, guldriksspelman från Skåne, och Anette Wallin, riksspelman från Halland, möts i ett fantastiskt samspel med  smittande glädje och ett enormt härligt dansdriv. De fann varandra sommaren 2022 just här på Korröfestivalen och upptäckte snabbt många beröringspunkter såväl musikaliskt som personligt.