Vågspel

Partypolskor i nyskapande arrangemang som fångar publiken. Fiolduon Vågspel har en stadig förankring i västgötatraditionen, ett samspel som bygger på en vänskap sedan barnsben och influenser från såväl jazz som klassisk musik. Alice Klint & Kristin Kennemark.

Foto: Siri Wallenten