Prova På – på festivalen

Har du alltid velat prova? På Korröfestivalen får du många chanser att lära dig något nytt vid våra Prova-på-tillfällen.

Slängpolska. Pipa. Irländsk dans. Och mycket mer.

Alla våra Prova-på är gratis för dig med biljett till festivalen.

Vill du gå mer på djupet? Här hittar du våra kurser & verkstäder.