Ensemble Mare Balticum

Ensemblen har sitt fokus på musiken från forntid, medeltid och renässans fram till svensk stormaktstid och har presenterat den för publiken i otaliga konserter på scener, historiska platser och i medeltida kyrkor. Nu kommer de till festivalen. Ute Goedecke, Per Mattsson, Fredrik Persson & Stefan Wikström.