Daahl!

Låtar från den långa och rika musiktradition som kan spåras till spelmannen Petter Dahl och hans son Johan Dahl i Skatelöv i Kronobergs län. Anders Svensson, Magnus Gustafsson, Anders Löfberg, Jörgen Axelsson, Dan Knagg och Susanne Gustafsson har på ett initierat, varierat och personligt sätt valt ut och gestaltat låtar ur denna traditionsskatt.