Bygg en ensträngad Hummel – och lär dig att spela på den!

Instrumentet Hummel med era hundra årgammal historia har färdats med emigran- ter från bland annat Sverige över Atlanten till USA där det idag är ett populärt folk- musikinstrument. Nu reser instrumentet tillbaks till Sverige och alla barn som villfår komma och bygga en egen Hummeltillsammans med Anders Larsson och Ross Sutter på Barnens Korrö! I 20 år har Ross Sutter byggt mer än 20 000 ensträngadeHummlar med skolklasser i USA. Instru- mentet är en enkel ensträngad variant aven Hummel och är tänkt för barn upp till12 år. Barn under 9 år bygger med hjälp av en medföljande vuxen. Efter vi byggt klart får du lära dig hur man spelar på instru- mentet och sen blir det Allspelskonsert med allsång!