Hitta hit | Kollektivt

Kollektivtrafik
Länstrafiken Kronoberg har förutom ordinarie bussturer även extra bussar under festivalen. Från ca 11 – 23 på helgen. Avgång Växjö Resecentrum. Du hittar alla turer på Länstrafiken Kronobergs hemsida under våren och de är sökbara genom vanliga resesystem, exempelvis sj.se samt www.lanstrafikenkron.se . Gå gärna med i vårt e-nyhetsbrev och håll dig uppdaterad kring turerna.

Samåkning
Slå gärna ett slag för miljön och åk tillsammans!
På Facebook finns det ett grupp som heter Samåkning Korröfestivalen där du kan hitta andra att samåka med till festivalen.


Vägbeskrivning:
Korrö ligger ca 4 mil sydost om Växjö och ca 7 km sydost om Linneryd. Korrö är skyltat från väg 122.
Korrö på googlemapshttps://goo.gl/maps/GRHqpsm3ZT12
GPS-koordinater: Latitud: 56.624763 | Longitud: 15.197758.

Parkering
Det finns ett flertal olika parkeringsområden på gångavstånd. Följ anvisningar och vänligen respektera de parkeringsförbud som gäller. Parkeringen sköts av Nöbbele Bollklubb och är avgiftsbelagd, avgiften går oavkortat till föreningens verksamhet. För funktionsnedsatta kan man köra ner på området och lämna av alternativt parkera om man som förare behöver det. Begränsat med ytor.


Vänligen var uppmärksamma på de tillfälliga hastighetsbegränsningarna vid festivalområdet.

<< tillbaka till FESTIVALLIV