Frågor och svar om festivalen/FAQ

Välkommen till Korröfestivalen

FRÅGOR OCH SVAR OM FESTIVALEN [for English see below]
*
BILJETTER Hittar du via korrofestivalen.se/biljetter eller på nortic.se. Förköp gärna så går det fortare att komma in på festivalen. Här kan man också köpa biljetter till workshops.
*
BOENDE Villa Basta Naturcamping (tvärs över stora vägen) kommer dessvärre inte att driva någon fullskalig camping i år men ytan kommer att fungera som enkel festivalcamping. Området finns tillgängligt och gräset är slaget. Camping är avgiftsfri. Ytan saknar vatten och el, men bajamajor finns på plats. För dricksvattenhämtning hänvisar vi till Korrö Hantverksby. För övrigt boende hänvisar vi till Tingsryds Turistbyråer.
*
BUSSAR Det går fler bussar mellan VÄXJÖ till KORRÖ under festivalen. Alla tider finns sökbara på lanstrafikenkron.se
*
HITTA HIT Korröfestivalen sker i Korrö Hantverksby/Korrö Vandrarhem, som är beläget mitt emellan Linneryd och Rävemåla längs med väg 122. Det tar ca 45 min från Växjö med bil. GPS-koordinater: N56.625359°, E15.19804°.
*
INFORMATION Nedanför Logen finns ett tält för försäljning av skivor, böcker med mera och en informationsdisk.
*
LÅTERIET Låteriet är ett speciellt tält där det är uppstyrda jam, buskspel och allspel. Se schema utanför tältet och på internet.
*
MAT På området finns både restaurang, handelsbod, café, foodtrucks mm. Närmsta affärer ligger i Rävemåla och Linneryd.
*
PARKERING Finns på gångavstånd till festivalen. Tillgänglighetsanpassad parkering finns för dig som behöver.
*
PROVA PÅ! Är just vad det låter som! Prova på dans och sång så du är redo för kvällens svängom.
*
SJUKVÅRD Finns på plats nedanför Logen.
*
SKIVFÖRSÄLJNING Nedanför Logen finns ett tält för försäljning av skivor, böcker med mera och en informationsdisk.
*
TOALETTER Toalettvagn finns mellan Logen och Caféet, mitt på grusplanen. Tillgänglighetsanpassad toalett finns inne på restaurangen.
*
T-SHIRTS & MERCHANDISE I år har vi bland annat tagit fram en ny Korröfestivalen-t-shirt. Du hittar den i Skivförsäljningstältet nedan för Logen.
*
VATTEN Finns en kran på gaveln till Caféet.
*
WORKSHOPS För dig som vill fördjupa dig i spel, sång, dans så finns det ett antal Workshops under festivalen. Se hemsida för information. Särskild biljett krävs för alla workshops. Dessa finns också på nortic.se från den 19 juli.
******************************************************************

FAQ
*
ACCOMMODATION Villa Basta Naturcamping (straight across from the main road) will unfortunately not be running a full-scale campsite this year but the area will be able to be used as a simple festival camping. The area is free to use and have been prepared for camping. Use of campsite is free of charge. The area does not have access to water or electricity, however there are portaloo’s on site. We refer to Korrö Hantverksby for the collection of drinking water. For other accommodation options we refer to Tingsryds Turistbyråer.
*
BUSES There will be buses running between VÄXJÖ to KORRÖ during the festival. All times can be found on lanstrafikenkron.se
*
CDs Below the ‘Logen’ stage is a tent where records, CDs, books and more will be sold. There is also an information desk there.
*
FOOD There is a restaurant, a store, a café, and food trucks etc on the festival site. The nearest shops are in Rävemåla and Linneryd.
*
GETTING HERE Korrö Folk Festival takes place at Korrö Hantverksby / Korrö Vandrarhem, which is located between Linneryd and Rävemål on road 122. It takes about 45 minutes from Växjö by car. GPS coordinates: N56.625359 °, E15.19804 °.
*
INFORMATION CENTRE There will be a tent below the ‘Logen’ stage where CDs, book and other merchandise will be sold. There will also be an information desk there.
*
LÅTERIET ‘Låteriet’ is a specific tent where there will be sessions with special guests! See the schedule outside the tent and online.
*
MEDICAL SERVICES Available on site below the ‘Logen’ stage.
*
PARKING There is parking available within walking distance of the festival. Accessible parking is available for those who need it.
*
PROVA PÅ! Prova på (Swedish for trying something new!) is exactly what it sounds like! Try dancing and singing so you are ready for the evening’s activities.
*
TICKETS Tickets can be found via korrofestivalen.se/biljetter or on nortic.se. Buying your tickets in advance will make for a quicker entry to the festival. You can also buy tickets for the workshops at the above links.
*
TOILETS Toilets are located between the ‘Logen’ stage and the Café, in the middle of the gravel field. There is an accessible toilet inside the restaurant.
*
T-SHIRTS & MERCHANDISE This year we have, among other things, produced a new Korrö Folk Festival t-shirt. You can find it in the tent below the ‘Logen’ stage where CDs, books, records etc are also sold.
*
WATER There is a water tap on the side of the Café building.
*
WORKSHOPS There are a number of workshops being held during the festival for those of you who want to immerse yourselves in playing, singing and dancing.