Tjust spelmanslag

Tjust Spelmanslag har hämtat sitt namn från Tjust som ligger i Smålands nordöstra hörn och som är ett av de små landen som ursprungligen bildade Småland.

Laget består av ett 15-tal medlemmar där de flesta bor i Västervik. Flertalet spelar fiol men på senare år har de fått med både nyckelharpa och kontrabas. Laget bildades 1989 så i år firar de 30-årsjubileum. Det blir extra festligt att komma till Korröfestivalen och fira jubileum med att både spela till dans och i Rävemåla kyrka.

Lagets målsättning är att värna om folkmusiken, framförallt musiken från den egna hembygden.