Thiger, Håkansson & Swing

Efter att ha spelat länge på olika håll träffades dessa tre herrar och fattade musikaliskt tycke för varandra. På fioler, tvåradigt dragsel, pianodragspel och kontrabas har de som mål att framföra och förmedla bra dansmusik med harmoniskt sväng, sådan som gör att fötterna riktigt spritter. Det bjuds på finstämda och kluriga låtar med personligt tilltal, traditionell såväl som egenskriven musik.

Mats Thiger | Mats Håkansson | Per-Olof Swing.