The Forbidden Orchestra

Fem musiker med fem uttryck och ett gemensamt mål: Musikalisk frihet att uttrycka sig. För alla!

På instrument som har varit eller är förbjudna, tabubelagda eller kontroversiella för kvinnor att spela på i sina hemländer bjuder dessa banbrytande musiker på kraften som kan ta människan förbi alla begränsningar. I en varm konsertföreställning binder de samman musikhistoria, musikkulturer, könsnormer, yttrandefrihet, motstånd och kärleken till musik. En föreställning av musikglädje och starka berättelser över alla gränser.

Med Nadin al Khalidi, Liliana Zavala, Emilia Amper, Simona Abdallah och Sousou Cissoko.

Hemsida

Tillbaka till MEDVERKANDE