Päivi Hirvonen [FI]

Päivi Hirvonens musik är en dialog mellan hennes violin, röst och stråkharpa. Hennes kompositioner kommer ur den finska traditionen och är fyllda av känslighet och styrka. Förutom en uppskattad musiker är Päivi även en inspirerande pedagog. Under festivalen hör vi henne även i Okra Playground.

Hemsida

Facebook

Spotify

@PULS