Örebro spelmanslag

Detta lag bildades 1992 och i föreningens stadgar går att läsa att de vill göra folkmusiken tillgänglig och stödja spel av traditionella låtar inom fria ramar. De har idag ca 25 medlemmar som träffas regelbundet och låter gehörsörat jobba på helspänn.