Hälsning från Korröteamet

Bästa vänner till Korröfestivalen!
UPPDATERAT 16 april

Vi får många frågor om det blir en Korröfestival i år eller inte, I skrivande stund är festivalen inte inställd men vi följer noga händelseutvecklingen och de rekommendationer och föreskrifter som ges. Vi planerar för olika scenarier men klart är i alla fall att om det går att genomföra en festival, så kommer den inte att se precis likadan ut som vanligt vad det gäller scener, område och program. Vi bevakar också vad övriga festivaler runt om tänker och planerar.

Det är idag lite drygt tre månader kvar till festivalstart och det är i dagsläget väldigt svårt att sia om hur det kommer att se ut då. Men en hel festival skall ju planeras och förberedas och någonstans går ju en gräns för när man måste bestämma sig för om festivalen kan genomföras på ett ansvarsfullt och önskvärt sätt.

Om inget radikalt händer så kommer vi i veckorna efter påsk att uppdatera viss info kring festivalen men senast 18 maj kommer ett förnyat besked. Det går inte att köpa några biljetter till festivalen i nuläget.

ang: Flerdagarskurserna [inställda/flyttade till 2021]
Biljetterna till årets flerdagarskurser har ju ännu inte släppts, och kommer inte heller att göras. Vi har tyvärr fått konstatera att det inte är realistiskt att genomföra dem iår. Flerdagarskurserna bygger på många tillresta, umgänge, stor gemenskap och glädje och en ekonomi som ska gå ihop. Så därför blir det dessvärre inga flerdagarskurser i festivalveckan iår. Vi flyttar preliminärt hela kursveckan till 2021, samma lärare, samma plats, samma trevliga stämning som det ska vara! Så boka in i kalendern 20-22 juli 2021 så hoppas vi att vi kan släppa dem biljetterna redan i höst.

Hjärtliga hälsningar från hela Korröteamet.