Bilder från 2016…

Fotografen och musikern Jon Antonsson har fotograferat under hela Korröfestivalen 2016 och fångat många fina ögonblick. Titta på bilderna på Jons facebookssida.
Respektera fotografen genom att inte spara och använda bilder för eget bruk.